ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลหญิงทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 19   ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • September,2023 - ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ให้การต้อนรับคุณศีกร เจนวรกุลชัย และตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เข้ามาแนะนำโครงการประกวดแผนแผนธุรกิจต่อยอดผลิตภัณฑ์เกษตรกรไทยไปเวทีโลกกับ ธ.ก.ส. ในรายการ “Small Box More Think กล่องเล็กคิดใหญ่” กับโจทย์ “ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรไทยเป็นธุรกิจสุดปัง”
 • September,2023 - กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค “SEC Capital Market Regional Seminar 2023” เพื่อต่อยอดงานวิจัยใช้วางนโยบายพัฒนาตลาดทุน
 • September,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับวิทยาเขตในการประชุม “Meeting for Discussion on Collaboration” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กับ Kochi University ประเทศญี่ปุ่น
 • September,2023 - นิสิตแขนงการโรงแรม สาขาการจัดการอตสาหกรรมการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  เข้าร่วมงาน Pattaya Hospitality Challenge 2023
 • September,2023 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ คว้ารางวัล กับโครงการ "Young Socialpreneur Hackathon KU @ Sriracha "
 • August,2023 - นิสิตสาขาการเงินและการลงทุน คว้ารางวัลจากการเข้าร่วม 2 โครงการด้านการเงินและการจัดการลงทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • August,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 28 ประจำปี 2566
 • August,2023 - คณาจารย์ สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็น วิทยากรฝึกอบรมโครงการเรียนรู้การลงทุน..ก่อนทำธุรกิจแนวใหม่ ให้กับตัวแทนเครือข่ายชุมชนรอบเครือไทยออยล์ทั้ง 10 ชุมชน
 • August,2023 - ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสมีคะแนนสอบติดอันดับ Top 100 ระดับประเทศ ในโครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2023 ซึ่งจัดโดย กระทรวงพาณิชย์
 • July,2023 - นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลจากการเข้าแข่งขันในโครงการ
 • July,2023 - บรรยายการฝึกอบรม การสื่อสารการตลาดและการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของคนระหว่างวัยในชุมชนเกษตร กรรม ณ ห้วงเวลาของสถานการณ์ที่ผันผวน
 • July,2023 - นิสิตสาขาการตลาด และสาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ Tollway บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรมทำเพ้นท์ถุงผ้าจากเสื้อเหลือใช้กับน้อง ๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ ตำบล หนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี ใน โครงการ “ยืดอกเพ้นท์ถุง”
 • June,2023 - นิสิตคณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติโครงการ
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้มอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะผู้แทน ลุยสร้างเครือข่ายนานาชาติ พูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย นักเรียนแลกเปลี่ยน & การโอนหน่วยกิต กับมหาวิทยาลัย ในประเทศประเทศเกาหลี
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ
 • June,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมพูดคุย เตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือทางด้านการศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการส่งนิสิตเข้ารับการฝึกงานกับทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ ( CPF Philippine) ประเทศฟิลิปปินส์
 • May,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • May,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ กับ Tatung University ประเทศไต้หวัน
 • May,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus participated in meeting with Tatung University, Taiwan
 • May,2023 - คณะกรรมการโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ต พัทยา
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการยุวทูตคณะวิทยาการจัดการ We are KUMS Young Ambassadors 2023 เพื่อค้นหา 10 ผู้แทนนิสิตเป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ HTM Festival 2023 ครั้งที่ 7 “ท่องเที่ยวยืน 1 ท่องเที่ยงยั่งยืน” การแข่งขันทักษะในอุตสาหกรรมการบริการในระดับอุดมศึกษา
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติไม่ให้สูญหายไป
 • April,2023 - นิสิตการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา และสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับรางวัล The First Thailand National Competition ,Macro Business Simulation Game, จำนวน 2 ทีม จากกิจกรรมการแข่งขัน The First Thailand Macro Business Simulation 2023
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized the We are KUMS Young Ambassadors 2023 project to find 10 student representatives as public relations ambassadors of the Faculty of Management Sciences
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized the 7th HTM Festival 2023 project titled “Enduring Tourism 1, Sustainable Tourism”, a service industry skills competition for tertiary level
 • April,2023 - The Faculty of Management Sciences participated in the traditional Songkran Day event of Kasetsart University, Sriracha Campus which is the preservation and continuation of Thai Culture which is the national heritage that will never be lost
 • April,2023 - The Digital Marketing and Branding Major from the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had won The First Thailand National Competition, Macro Business Simulation Game, there were 2 teams that participated in The First Thailand Macro Business Simulation 2023
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ"
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุพร ตั้งพัฒนกิจ อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “สาขาบริหารธุรกิจ"
 • April,2023 - "คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในกิจกรรม SUMMER COURSE 2023 “A learning Zone of 21st Century : Fun & Exploration” "
 • April,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus visited Tatung Company Taiwan.
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชมบริษัท Tatung ประเทศไต้หวัน
 • April,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เยี่ยมชม Island-wood International Ecology Co, Taiwan
 • April,2023 - Faculty of Management Sciences Kasetsart University Sriracha Campus Visit Island-wood International Ecology Co, Taiwan
 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท Maersk Line (Thailand) Ltd. จัดกิจกรรม Maersk x Faculty of Management Sciences ให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมรือ กับบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือการพิจารณาให้ทุนการศึกษาและรับเข้าปฏิบัติงาน
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการ "การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ" (Intercultural Communication)
 • March,2023 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมประกวด MS Brand Ambassador 2023 เพื่อค้นหาตัวแทน 10 คน เป็นทูตประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไปร่วมจัดกิจกรรมทำกระปุกออมสินและสมุดรายรับรายจ่าย กับน้องๆ โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต”
 • March,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอ “โครงการบูรณาการความรู้ระหว่างห้องเรียนกับภาคธุรกิจ”
 • March,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าไปติดตามผลการออมเงินและสมุดรายรับรายจ่ายและมอบของรางวัลให้แก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน โครงการ “ออมเงิน ออมฝัน ปั้นอนาคต” ระยะที่ 2
 • March,2023 - DSV Air & Sea บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรจากประเทศเดนมาร์ก ร่วมมือกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการ DSV Campus Talk ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายดำรงค์ สุขเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขนุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัด กิจกรรมจิตอาสา MS เพื่อชุมชนและสังคม ณ. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • March,2023 - ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566
 • March,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมประชุม หารือกับสถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 • March,2023 - เชิญชวน..นิสิตทุกท่าน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ และใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)
 • March,2023 - The Logistics Management Major of the Faculty of Management Sciences has arranged a collaborative activity with Maersk Line (Thailand) Ltd. titled Maersk x Faculty of Management Sciences in order to educate students majoring in Logistics Management
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus attended a meeting with Thai Steel Cable Public Company Ltd. for a partnership in granting scholarships and accepting work placements
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus organized an “Intercultural Communication” Project
 • March,2023 - The Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus have participated in making a penny bank, and income and expense book with the children from Wat Manorom School in Sriracha, Chonburi in the activity titled “Save Money, Save Dreams, Build the Future”
 • March,2023 - The Logistics Management Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus presents “Knowledge Integration Project between the Classroom and the Business Sector” Activity
 • March,2023 - The Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus have gone to follow up on the results of the savings and expenditure books of the students at Wat Manorom School in Sriracha, Chonburi in the second phase of the activity titled “Save Money, Save Dreams, Build the Future”
 • March,2023 - DSV Air & Sea, an international freight forwarding agency that is also a complete logistics service provider from Denmark, in collaboration with the Logistics Management Major, organized the DSV Campus Talk project for the students studying under the Logistics Management Major
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had organized an MS volunteer activity for the community at Ban Nong Phai School (Yod Rat Bamrung) in Nong Prue Subdistrict, Phanat Nikhom, Chonburi Province
 • March,2023 - The Faculty of Management Sciences attended the meeting to consult with the Embassy of Finland in Thailand to find ways to collaborate for an academic exchange, teaching and research development
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกถึง สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมประชุมหารือกับโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือชุมชนของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ คณะครูและคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
 • February,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม อาจารย์ประจำสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
 • February,2023 - ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม โครงการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ” “Intercultural Communication”
 • February,2023 - สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา นำคณะวิทยาการจัดการไปร่วมทาสีปรับปรุงห้องน้ำและเครื่องเล่น ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม ในโครงการ GIVE FOR FUN ปันสุขให้น้อง
 • February,2023 - ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Soft skill ที่จำเป็นต่อการได้งาน: อีเมล์ บุคลิกภาพ การสื่อสารในที่ทำงาน" ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus participated in a wreath-laying ceremony at Sam Buraphachan Monument on the founding anniversary of Kasetsart University, 2nd February
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus attended a meeting with Thai Oil Public Company Limited in order to find a way to promote and enhance the quality of life of communities and for society to grow sustainably
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences went to visit and listen to a lecture on the social activities of Thai Oil Refinery to help the community
 • February,2023 - GIVE FOR FUN, Share Happiness to the Little Ones: The Repainting of Wat Mai Tha Pho School’s lavatory and recreational structures by the Digital Marketing and Branding Major of the Faculty of Management Sciences
 • February,2023 - In collaboration with the Faculty of Management Sciences, the Science Faculty have invited two of the professors from the Faculty of Management Sciences. These two professors have received the invitation to share their knowledge through a training titled “Soft Skills in the Workplace: Email Writing, Work Conduct, and Communication Skills” with the fourth year level students of the Science Faculty
 • February,2023 - The Faculty of Management Sciences from Kasetsart University, Sriracha Campus had the opportunity to welcome and give a firsthand view of the faculty to the teachers and grade 6 secondary school students from Wat Mai Krong Thong Secondary School Under Royal Patronage of Somdech Phra Debaratanarajasuda Chao Fa Maha Chakri Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat Sayamboromrajakumari
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรรณวิภา หงส์นภาดล อาจารย์ประจำสำนักสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน "สาขาภาษาอังกฤษ"
 • January,2023 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
 • January,2023 - ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อบรมหลักสูตร การวางแผนการจัดนำเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • January,2023 - สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด (Kuehne + Nagel Ltd.) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • January,2023 - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ในรายวิชาการตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตสาขาการตลาด
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี ๒๕๖๕
 • December,2022 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับคณะ จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการแนะนำหลักสูตร การศึกษาต่อภายในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัย
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ โดยศูนย์บริการการศึกษา จัดโครงการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 • November,2022 - คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Chistopher Gan คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการ New Zealand Prime Minister Scholarship for Asia
 • November,2022 - ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • November,2022 - KUMS (Open House) เปิดบ้านการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา