วิวัฒนาการของผีเสื้อ

การที่เราจะศึกษาถึงความเป็นมาของผีเสื้อ เราต้องอาศัยการศึกษาใน Lepidoteran species ซึ่งในการศึกษาวิวัฒนาการของสัตว์นั้นโดยปกติแล้วเราจะอาศัย ซากฟอสซิล เป็นหลัก แต่ในการศึกษาวิวัฒนาการของผีเสื้อ นั้นไม่สามารถทำได้ นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐาน การมาจากแมลงปอและ แมลงเต่าทอง และเป็นจำนวนมากในช่วงก่อนยุคเพอร์เมียน (PERMIAN) หรือประมาณ 280 ล้านปีก่อน และได้กลายมาเป็นผีเสื้อ (อย่างในสมัยปัจจุบัน) ในยุคเพอร์เมียน

แต่ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นผีเสื้อได้ก็ต้องใช้เวลา หลังจากนั้นอีกหลายล้านปี เพราะซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อกลางคืนที่สุดที่ค้นพบ มีอายุราว 100 -140 ล้านปีก่อน ส่วนซากดึกดำบรรพ์ของผีเสื้อกลางวันมีอายุแค่ 40 ล้านปีเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่ม สันนิษฐานว่า ผีเสื้อน่าจะมีกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการเริ่มต้นของ พืชดอกไม้ นั่นก็คือ มหายุคเมโสโซอิค (ประมาณ 70 - 225 ล้านปีก่อน) โดยเชื่อว่าผีเสื้อนั้น ได้วิวัฒนาการมาจากแมลง ในยุคคาร์โบนิเฟอรัส ไม่ว่าผีเสื้อถือกำเนิด จากยุดใดก็ตาม แต่มันก็ได้วิวัฒาการปรับเลี่ยนตัวเองมาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นร้อย ๆ พัน ๆ ปี จนกลายมาเป็นผีเสื้อที่มีสีสันสวยงาม ผู้คนต่างก็ยอมรับว่าเป็นแมลงที่สวยที่สุด

 

มหายุค
ยุค
ล้านปีก่อน
ควอเอร์เชีย
0
 
2
 
ซีโอโซอิก
รีเทอร์เวียรี
กำเนิดบรรพบุรุษของมนุษย์

70

ซากดึกดำบรรพ์ ผีเสื้อกลางวัน เก่าแก่ที่สุด
มีโนโซอิก
คริเทเซียส
ซากดึกดำบรรพ์พืชีดอกเก่าแก่ที่สุด
135
ซากดึกดำบรรพ์ ผีเสื้อกลางคืน เก่าแก่ที่สุด
จูราสสิก
180
 
ไทรแอสสิก
225
 
พาลีโอโซอิก
เพอร์เมียน
270
กำเนิดแมลงปอ ผึ้ง และบรรพบุรุษ ผีเสื้อ
 
คาร์บอนนิเฟอร์รัส
350
 
 

ดีโวเนียน

ซากดึกดำบรรพ์แมลงที่เก่าแก่ที่สุด
 
410
กำเนิดพืชบก
 

ไซลูเรียน

433
 
 
ออร์โดวิเชียน
505
 
 
แคมเบรียน
540
 
พรีแครมเบรียน
 

 

 

 

2500 สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดบนโลก
4500 กำเนิดโลก