ประกาศทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดทศึกษาและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีนโนบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 นี้ ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรมนิสิต งานบริการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต รายละเอียดเอกสารคุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ดังเอกสารแนบ

   
  • ใบสมัครทุนเทสโก้ ปี 2560

  • ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุน

  •