ประกาศรับคัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2559  ประกาศรับคัดเลือกนิสิตเข้ารับพระราชทานทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2559 นิสิตที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ดังเอกสารแนบ โดยนิสิตสามารถส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ที่ห้องคณะวิทยาการจัดการ (ห้องหน้าลิฟท์ อาคาร 10 ชั้น 1) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น

   
  • ใบสมัครทุนทีปังกร ปี 2559

  • รายละเอียด ทุนทีปังกร ปี 2559

  •