โครงการอบรมเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561


ห้องอบรม
TOEIC วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 : เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 17401
รอบที่ 2 : เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 1101
TOEFL/IELTS วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1 (รอบเดียว) : เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 17402