คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

Read More »

บรรยากาศ ชี้แจ้งโจทย์ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม

โครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ของ เคเอฟซี ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

Read More »

บรรยากาศ แนะนำโครงการและชี้แจ้งโจทย์ โครงการ " Marketing Plan Contest โครงการ 9" by A.P. Honda

บริษัท A.P. HONDA จำกัดได้เดินทางมาแนะนำโครงการประกวดแผนการประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก

คณะครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ และฟังการแนะแนวทางการศึกษา

Read More »

คณะวิทยาการจัดการได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

การจัดทดสอบสมมรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขานำเข้าและส่งออก ประจำปี 2559

Read More »

คณะวิทยาการจัดการเข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม

เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

Read More »

การสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs”

คณะวิทยาการจัดการ จัดการสัมมนา “การจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับ SMEs ในภาคตะวันออก”

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน (กิจกรรม Career Talk โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด)

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน (กิจกรรม Career Talk โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด)

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน (สำหรับนิสิตฝึกงานนอกหลักสูตร)

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกงาน (สำหรับนิสิตฝึกงานนอกหลักสูตร)

Read More »

คณะวิทยาการจัดการร่วมเปิดบูทแนะแนวทางการศึกษา และแสดงผลงาน คณาจารย์และนิสิต

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก้าวสู่ปีที่ 21

Read More »

รายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs

รายงานผลการศึกษา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต SMEs ไตรมาสที่ 2/2559

Read More »

โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559

Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่พร้อมกับนิสิตบอาจารย์ที่ปรึกษา และ พบผู้ปกครองนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่พร้อมกับนิสิตบอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการคณะวิทยาการจัดการ พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

Read More »