คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด และ ร้านแว่นตาทรัพย์เจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา Give Sight Give Smile ตรวจวัดสายตาให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา


         คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด จัดกิจกรรม Give Sight Give Smile เพื่อตัดแว่นตาและบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และดร.ศุภาภาส คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับนิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

   

   

ขอบคุณภาพข่าวจาก : http://www.thepattayaorphanage.org