คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด จัดกิจกรรม Just Share for Dogs เพื่อบริจาคยารักษาโรค อาหารและสิ่งของ ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด พลูตาหลวง


        คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด จัดกิจกรรม Just Share for Dogs เพื่อบริจาคยารักษาโรค อาหารและสิ่งของ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ให้กับศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด พลูตาหลวงโดยคุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และดร.ศุภาภาส คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมกับนิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

   

   

ขอบคุณภาพข่าวจาก :