สาขาการตลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบ Basic of Digital ART for Marketing Purpose


        เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ห้อง 9302 ที่ผ่านมา สาขาการตลาด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic of Digital ART for Marketing Purpose โดยได้รับเกียรติจาก คุณวาริส หริณโรจน์โสภณ (KU65) และพี่ ๆ จากบริษัท Siam Play ที่สละเวลามาถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบในครั้งนี้

ขอบคุณภาพข่าวจาก : เพจ Marketing Major Kasetsart University Si Racha Campus