ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วม พิธีเปิดงานมหกรรม ช้อป ชิม ชม ถิ่นฮาลาล ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดนูรุ้ พัทยา


        เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า พร้อมกับผศ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์มุขสุดา พูลสวัสดิ์ และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม ช้อป ชิม ชม ถิ่นฮาลาล ครั้งที่ 3 ณ มัสยิดนูรุ้ลยากีน บ้านเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

         พร้อมกันนี้ได้ร่วมพูดคุยกับ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ และคุณธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษ อพท.3 เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ เพจ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์