ทีมงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agricultural ประเทศญี่ปุ่น


        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.จุมพฏ บริราช รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ และผศ.ดร.พรพรหม พรหมเพศ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ภาควิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วยทีมงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Agricultural ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ