คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพรมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร "ศาสตร์พระราชาต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

โดยนิสิตสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาการการได้ร่วมกัน จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังมีการบรรเลงดนตรีไทยจากชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เสวนาบรรยายความรู้สึกของนักศึกษาชาวต่างชาติ ทีมีต่อประเทศไทย และความรักในพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รวมทั้งรวมกันร้องเพลงถวายแด่พระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นำโดยศิษย์เก่าคณธวิทยาการจัดการ นางสาวกมลรัตย์ วุฒิยาลัย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ โถงกลางอาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name