คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้รับรางวัลในการร่วมการแข่งขัน Pattaya Flair Bartender Championship Thailand Open ในงาน Pattaya Food & Hotelier Expo 2017


         คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว นาย ณัฐภัทร เวชพงษ์ และน.ส. ภาวินี เจนวัฒนะมงคง ที่ได้รับรางวัล The Second Runner-up ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Pattaya Flair Bartender Championship Thailand Open ประเภท Duo Fancy Contest ในงาน Pattaya Food & Hotelier Expo 2017 โดยมี ดร.จารุเจต ตั้งสุข อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้