ภาพบรรยากาศ แนะนำโครงการและชี้แจ้งโจทย์ โครงการ " Marketing Plan Contest โครงการ 9" by A.P. Honda การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event)


   ทางบริษัท A.P. HONDA จำกัดได้เดินทางมาแนะนำโครงการประกวดแผนการประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) ภายใต้โครงการ “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 By A.P. HONDA ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 อาคาร 10  คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

 

   โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ร่วมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่าย รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 8 by A.P. Honda ภายใต้2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น “New Honda Moove, Follow My Moove มูฟให้โลกหมุนตาม” และ “Zoomer-X Unblocker, I am.” เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้ต่อไปในอนาคต