คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ และฟังการแนะแนวทางการศึกษา


   เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  และอาคารศูนย์เรียนรวม 2 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการได้ให้การต้อนรับ คณะครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ และฟังการแนะแนวทางการศึกษา