คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน (กิจกรรม Career Talk โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด)


    คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน (กิจกรรม Career Talk โดย บริษัท โอสถสภา จำกัด) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมพงษ์ อุดมเวชภัณฑ์ และทีม Requirement ของบริษัท โอสถสภา จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ถึงขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการสมัครงานต่างๆ อาทิ การเขียน Resume การสัมภาษณ์งาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 10104 ที่ผ่านมา