โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่พร้อมกับนิสิตบอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการคณะวิทยาการจัดการ พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ พร้อมกับนิสิตบอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการคณะวิทยาการจัดการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการศึกษากับนิสิต และผู้ปกครองของนิสิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล พูดคุยกันระหว่าง คณาจารย์ นิสิต และผู้ปกครองนิสิต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 13 และ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
DSC 0169 DSC 0176 DSC 0183 DSC 0186
DSC 0187 DSC 0188 DSC 0194 DSC 0196
DSC 0197 DSC 0199 DSC 0200 DSC 0201
DSC 0202 DSC 0203 DSC 0205 DSC 0208
DSC 0212 DSC 0213 DSC 0236 DSC 0237
DSC 0246 DSC 0263 DSC 0264 DSC 0265
DSC 0266 DSC 0267 DSC 0269 DSC 0270
DSC 0280 DSC 0281 DSC 0285 DSC 0286
DSC 0301 DSC 0302 DSC 0303 DSC 0306
DSC 0307 DSC 0308