โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระพระภิษุสงฆ์และสามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคล ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ๕ระวิทยาการจัดการ
DSC 0159 DSC 0160 DSC 0163 DSC 0028
DSC 0033 DSC 0034 DSC 0035 DSC 0036
DSC 0037 DSC 0038 DSC 0039 DSC 0040
DSC 0041 DSC 0042 DSC 0043 DSC 0044
DSC 0045 DSC 0046 DSC 0047 DSC 0048
DSC 0049 DSC 0050 DSC 0051 DSC 0052
DSC 0053 DSC 0054 DSC 0055 DSC 0056
DSC 0057 DSC 0058 DSC 0059 DSC 0060
DSC 0061 DSC 0062 DSC 0063 DSC 0064
DSC 0065 DSC 0066 DSC 0067 DSC 0068
DSC 0069 DSC 0070 DSC 0071 DSC 0072
DSC 0073 DSC 0074 DSC 0075 DSC 0142
DSC 0148 DSC 0157