คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมทีมงาน คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา ที่ได้ให้เกียรติ เข้าศึกษาดูงาน สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
DSC 0166 DSC 0167 DSC 0168 DSC 0169
DSC 0170 DSC 0171 DSC 0173 DSC 0175
DSC 0176 DSC 0177 DSC 0180 DSC 0181
DSC 0183 DSC 0184 DSC 0186 DSC 0187
DSC 0188 DSC 0189 DSC 0190 DSC 0191
DSC 0192 DSC 0193 DSC 0194 DSC 0195
DSC 0196 DSC 0197 DSC 0198 DSC 0199
DSC 0200 DSC 0201 DSC 0202 DSC 0203
DSC 0204 DSC 0205 DSC 0206 DSC 0137
DSC 0138 DSC 0140 DSC 0141 DSC 0142
DSC 0143 DSC 0144 DSC 0145 DSC 0146
DSC 0147 DSC 0148 DSC 0149 DSC 0150
DSC 0151 DSC 0152 DSC 0153 DSC 0154
DSC 0155 DSC 0156 DSC 0157 DSC 0158
DSC 0159 DSC 0160 DSC 0161 DSC 0162
DSC 0164 DSC 0165