ประเพณีรดน้ำดำหัว

4 ภาค , เหนือ,กลาง,อีสาน,ใต้

   "การดําหัว" ก็คือการรดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปหรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่

    แม้ว่าการรดน้ำดำหัวในแต่ละภูมิภาคจะคล้ายคลีงกัน แต่ก็มีเอกลักษณ์ ประจำภูมิภาคที่น่าสนใจ อันมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง กันของคนพื้นที่นั้นๆ

ประเพณีสงกรานต์

   สงกรานต์ เป็นประเพณีเดือน 5 ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึงการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี หรือคือการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่าตรุษเป็นภาษาทมิฬ แปลว่าการสิ้นปี แต่ในปัจจุบันการเฉลิมฉลองในประเพณีสงกรานต์นั้นได้ละทิ้งความงดงามขอประเพณีในสมัยโบราณไปเกือบหมดสิ้น คงไว้เพียงแต่ภาพลักษณ์แห่งความสนุกสนาน ทำให้ความงดงามของประเพณีนี้สูญหายไปตามกาลเวลา