กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (ปี พ.ศ.2560) คณะวิทยาการจัดการ  
 


วัน/เดือน/ปี
งาน
สถานที่
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
วันซ้อมย่อย
อาคารพลศึกษา อาคาร 13 ศรีราชา
เวลานัดหมาย 7.00 น.
วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560
วันซ้อมใหญ่
งานพิธี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถานที่นัดหมาย อาคาร ศร.1 บางเขน
เวลา 10.00 น. ศร.1(บางเขน)
วันพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
งานพิธี ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สถานที่นัดหมาย อาคาร ศร.1 เวลา 13.00 น. ศร.1(บางเขน)
 
  ประกาศรายชื่อ เลขที่บัณฑิต เลขที่กลุ่ม อาจารย์ประจำกลุ่ม (วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2560)

ใบสั่งจองภาพหมู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560

ระบบขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร และประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะหางานทำ ประจำปี พ.ศ. 2560

VDO เพลงที่ใช้ฝึกซ้อมร้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วีดีโอการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การถวายความเคารพของบัณฑิตชาย (การคำนับ)
  (http://www.youtube.com/watch?v=_Cf1W8dKoeg&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง (การถอนสายบัว)
  (http://www.youtube.com/watch?v=3rOZsWl1Ysg&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • การรับปริญญาบัตร (การเอางาน)
  (http://www.youtube.com/watch?v=ScNoYfEqvYo&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • การถอยหลังของบัณฑิตชาย
  (http://www.youtube.com/watch?v=orZQM8fZVVU&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • การถอยหลังของบัณฑิตหญิง
  (http://www.youtube.com/watch?v=kZktIfP0U9A&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิตชาย
  (http://www.youtube.com/watch?v=dcMQda2U6Nk&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 • ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตรของบัณฑิตหญิง
  (http://www.youtube.com/watch?v=moLkjq6oKW0&list=UUAqT-2RdAnwJ08zDBQWcvbg)

 •    
     
   
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  199 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทรศัพท์ 0-3835-2381  โทรสาร 0-3835-2381