แฟ้มประวัตินิสิต
นิสิตในที่ปรึกษา
เขียนคำปรึกษา
อ่านคำปรึกษา
ผลการเรียน
รายวิชา&ตารางเรียน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
 


สถานะ :
อาจารย์
นิสิต
(ใช้รหัสลงทะเบียน)
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

(Account nontri รหัสที่ใช้เขาอินเตอร์เน็ต์)
 
Online 2 คน
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 


     :: ประกาศเรื่องการอัพรูปในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ::

    นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ยื่นใบขอจบ กรุณาเข้าไปตรวจสอบประวัติและรูปภาพของตนเอง
ซึ่งต้องเป็น รูปหน้าตรงสวม
ชุดครุย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาของตน

*หมายเหตุหากตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิตแล้วรูปไม่เปลี่ยนให้นิสิตเพิ่มอักษระตัวเลข หลังรหัสนิสิต

และหากที่ปรึกษาของนิสิตไม่ถูกต้อง ถือว่าไม่เป็นไร ให้นิสิตเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน
ให้เป็นที่ที่ท่านจะอยู่หลังจากที่จบไปแล้วเป็นพอ เช่น ที่บ้าน


:: ขั้นตอนและเอกสารประกอบใบขอจบ ::
(*กรณีนิสิตที่มีปัญหากลุ่มรายวิชาสามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่แบบฟอร์มหน้าเว็บคณะ)


AcrobatDownload
 
 


ลงทะเบียนเรียน
หอพักนิสิต
ตารางนัดเรียนห้องคณะ
ข่าวจากฝ่ายการศึกษา
ประเมินการเรียนการสอน
ศูนย์การเรียนรู้
กระดานถามตอบคณะฯ
โฮมเพจส่วนบุคคลคณะฯ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม   คน