Management Sciences Faculty

ทำไมต้องเรียนบริหาร

...ทำไมต้องเรียนบริหารธุรกิจ คงเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนสงสัย เพราะไม่เห็นว่า
ตัวเองนั้นจะมีความสัมพันธ์กับการบริหารธุรกิจแต่อย่างใด ยิ่งถ้าประกอบอาชีพ
ในสายงานอื่น ๆเช่น วิศวกรก็จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเลย
นั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะความจริงแล้วธุรกิจอยู่ทุกหนทุกแห่ง .


 


 


ไม่ว่าเราจะทำอะไรล้วนแล้วแต่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยที่เราไม่รู้ตัว"ทำไมน่ะหรือ"ก็เจ้าสิ่งที่เราใช้อยู่
ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งต่างก็เป็นผลมาจากธุรกิจทั้งสิ้น
ลองมองไปรอบ ๆตัวเราดูเริ่มตั้งแต่อาหาร
ที่ทานในตอนเช้าเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ พาหนะที่เราใช้
ในการเดินทาง โฆษณาโทรทัศน์ที่เราดูอยู่ทุกวัน
ก็ยังใช้แล้วยังสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายเลยทีเดียว

 ธุรกิจคืออะไร? ธุรกิจ คือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำไร
โดยการตอบสนองความต้องการด้านสินค้าและบริการ
ของผู้บริโภคโดยจัดหาสิ่งจำเป็นให้กับสังคมเช่น
ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรคการขนส่ง
และการสื่อสาร ในบางธุรกิจนั้นดำเนินการโดยที่
ไม่ได้มุ่งหวังกำไรหวังเพียงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตน
และเป็นการสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเท่านั้น


ในการเรียนบริหารธุรกิจจะมีสาขาต่าง ๆ ให้ได้เลือกเรียนกัน
ซึ่งสาขาต่างนั้นแบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก ดังต่อไปนี้
การเงินและการธนาคาร
การตลาด
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการโรงแรม
นอกจากนี้ยังมีสาขาอื่น ๆ ให้เลือกเรียนกันอีกแล้วแต่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
ว่าจะจัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาใดบ้าง เพื่อผลิตบัณฑิตออกมาตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

ในการเรียนบริหารธุรกิจนอกจากจะได้รับความรู้ตามสาขาที่ตนเองเลือกแล้ว ยังได้ค้นหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ รูปแบบของการเรียนจะเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การอภิปราย การทำกรณีศึกษา การทำกิจกรรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งผลจากการเรียนจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รู้จักวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ สร้างและทำงานเป็นทีม สามารถนำไปใช้ในการทำงานตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

ไม่เฉพาะแต่อาชีพในสายงานทางธุรกิจเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการเรียนบริหารธุรกิจ ทุก ๆ สายอาชีพต่างเก็บเกี่ยวความรู้ในการบริหารธุรกิจไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ การก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการของตนเอง หรือกระทั่งกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ปัจจุบันนี้แทบทุกสถาบันการศึกษาได้เห็นความสำคัญ
ของการบริหารธุรกิจ เปิดให้มีการเรียนการสอนในสาขานี้
กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก
ซึ่งแต่ละสถาบันมีหลักสูตรที่ต่างกันตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
จากสถาบันการศึกษาเหล่านั้นทีนี้เริ่มมองเห็นความจำเป็น
ของการเรียนบริหารธุรกิจกันบ้างแล้วหรือยัง

 • ประวัติ
 • หลักสูตร
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
 • แนะนำสถานที่
 • ห้องเรียน
 • ห้องสมุด
 • หอพัก
 • ห้อง BIC
 • อาคารเรียน
 • การรับเข้าศึกษา
 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
 • ทำไมต้องคณะวิทยาการ
 • ความแตกต่างของแต่ละสาขา
 • ทำไมต้องเรียนบริหาร
 • บริหารเขาเรียนอะไรกัน
 • บัณฑิตยุคใหม่
 • นนทรีศรีราชาเกมส์
 • อำลารุ่นพี่
 • ติวหนังสือ
 • ซ้อมรับปริญญา
 • การดูงานของนิสิต
 • ชีวิตนิสิต
 •  

   
  จัดทำโดย ทีมประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
  199 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 Tel./Fax : 0-3835-2381